Wysokiej jakości rozpuszczalnik MG Chemicals 4353 ma wysoką rozpuszczalność i jest używany do rozcieńczania powłok konforemnych poprzez nakładanie pędzlem lub metodą zanurzania. Średnia szybkość parowania, zapewnia doskonałe dopasowanie po zastosowaniu powłoki i zapobiega zmętnieniu powierzchni. Idealny do rozcieńczania i nakładania powłok akrylowych 419D.
  • Producent:
  • Model:
    4353
  • Artykuł:
  • Dostępne:
    Przedsprzedaż

159,94 zł
Przedsprzedaż

Rozpuszczalnik 3 powłok konforemnych 4353 MG Chemicals

Wysokiej jakości rozpuszczalnik MG Chemicals 4353 ma wysoką rozpuszczalność i jest używany do rozcieńczania powłok konforemnych poprzez nakładanie pędzlem lub metodą zanurzania. Średnia szybkość parowania, zapewnia doskonałe dopasowanie po zastosowaniu powłoki i zapobiega zmętnieniu powierzchni. Idealny do rozcieńczania i nakładania powłok akrylowych 419D.

Właściwości rozpuszczalnika powłok konforemnych MG Chemicals 4353
• Zapobiega zmętnieniu.
• Szybko paruje.
• Zapewnia doskonałe wyrównanie i blask powłoki końcowej.
• Wysoce rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach organicznych do celów ogólnych.
• Kompatybilny z większością materiałów stosowanych w produkcji elektroniki.

Kompatybilność
Kompatybilny z materiałami - rozpuszczalnik 4353 MG Chemicals jest kompatybilny z większością materiałów stosowanych w produkcji elektroniki.

Rozpuszczalność - rozpuszczalnik 4353 MG Chemicals jest rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach organicznych do celów ogólnych. Może być rozpuszczony w niektórych rozpuszczalnikach: 

• Alkohole.
• Aldehydy.
• Aromatyczne i alifatyczne węglowodory.
• Etery.
• Glikol.
• Etery glikolu.
• Ketony. 

Zastosowanie

Najpierw należy wymieszać powlokę (farbę) i rozpuszczalnik w proporcji 1:1 W razie zauważenia rozpływania się, należy zmniejszyć ilość rozpuszczalnika.