breadcrumbs_revolution_theme

Zwrot towaru

1. Każdy klient ma prawo zrezygnować z umowy kupna-sprzedaży i zwrócić towar w ciągu 14 dni z chwili otzrymania odładowania.

2. Towar i opakowanie muszą mieć początkowy wygląd towarowy, towar nie powinien być wykorzystany (zachowane opakowanie, plomby i etykiety).

3. W przypadku rozwiązania umowy, Sprzedawca nie ponosi kosztów wysyłki ładunków. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy obciążają kupującego.

4. Towar do zwrócenia będzie przyjmował się tylko z dokumentami, potwierdzającymi fakt dokonania zakupu i dostawy towaru Nabywcę.

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od zwrotu towaru jest zobowiązany zwrócić pieniądze nabywcę.