breadcrumbs_revolution_theme

Gwarancja

1. Jesteśmy dystrybutorem autoryzowanym, więc, wspieramy wszystkie zobowiązania gwarancyjne producenta.

2. Firma nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub stosowaniem towaru wbrew jego przeznaczeniu.

 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru i wywołania w nim wad oraz jakichkolwiek wad powstałych poprzez wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione w tym przez nabywcę. 

4. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych technicznych, wyglądu, objętości i wagi towaru, dokonane przez producenta