Nie wymagający zmywania bezhalogenowy topnik
 • Producent:
 • Model:
  8351
 • Artykuł:
 • Dostępne:
  1 szt.

62,07 zł
Dostępny

Nie wymagający zmywania bezhalogenowy topnik No Clean  8351 MG Chemicals

Nie wymagający zmywania i nie zawierający halogenów topnik MG Chemicals 8351  został opracowany do stosowania z lutami bezołowiowymi, jak również z lutami zawierającymi ołów. Dzięki niewielkiej zawartości części stałych praktycznie topnik nie pozostawia po lutowaniu resztek, więc po lutowaniu w maszynach lutowniczych do lutowania na fali płytka drukowana ma czysty wygląd zewnętrzny. Topnik ten został specjalnie opracowany w celu minimalizacji powstawania mostków lutu oraz innych wad lutowania.

 

Właściwości  topniku MG Chemicals 8351

 • Nie zawiera halogenów.
 • Niewielka ilość pozostałości po lutowaniu, co nadaje płytce drukowanej i połączeniom lutowanym błyszczący wygląd.
 • Wspaniała zwilżalność.
 • Jest stosowany ze stopami bezołowiowymi, jak również ze stopami zawierającymi ołów.
 • Nie zawiera naturalnej lub syntetycznej kalafonii.
 • Zgodny z dyrektywą RoHS.

Topnik MG Chemicals 8351 jest stosowany do modyfikacji, ulepszania lub naprawy układów elektronicznych, między innymi z zastosowaniem elementów SMD.

Topnik MG Chemicals 8351 jest zalecany do stosowania w piecach konwekcyjnych zarówno w atmosferze powietrza, jak i azotu. Może być stosowany w procesach lutowania z profilami temperaturowymi o temperaturach szczytowych do 270 ºC i czasie rozpływu od 30 do 90 sekund.

Zalecenia dotyczące nanoszenia

Topnik MG Chemicals 8351  nadaje się do topnikowania metodą natryskową i pianową oraz może być stosowany do nanoszenia w maszynach do lutowania na fali. W przypadku topnikowania metodą natryskową zalecana ilość nanoszonego topnika leży w zakresie 116 - 232 µg/cm2. W celu utrzymania stałej gęstości i jednorodności piany utworzonej przez topnik należy uważnie pilnować wannę z topnikiem i źródło powietrza. Sprężone powietrze nie powinno zawierać wody lub oleju. Wanna z topnikiem zawsze powinna być pełna. W poniższej tabeli są wymienione parametry zalecane do idealnego topnikowania pianowego.

Sterowanie procesem technologicznym

Ze względu na niską zawartość części stałych pomiar gęstości nie może dostarczać dokładnych danych o zmianie zawartości części stałych w trakcie wykonywania procesu technologicznego. Do monitorowania zawartości części stałych w topniku preferowaną metodą jest miareczkowanie. Do pomiaru ilości topnika pozostałego na płytce drukowanej należy stosować właśnie miareczkowanie. Gdy jest to konieczne, aktywność topnika może zostać obniżona przez rozcieńczenie go alkoholem izopropylowym.

UWAGA! W przypadku osadzania się części stałych topnika lub ciał stałych na dno wanny z topnikiem należy opróżnić wannę i dokładnie ją wyczyścić.