Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem na bazie wodnej zapewniająca doskonałe ekranowanie wysokich częstotliwości.
 • Producent:
 • Model:
  842WB
 • Artykuł:
 • Dostępne:
  1 szt.

342,58 zł
Dostępny

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca)  z srebrem  na bazie wodnej 842WB MG Chemicals

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem MG Chemicals 842WB Super Shield™ na bazie wodnej zapewnia doskonałe ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych w budowlach architektonicznych i obudowach elektroniki.

Farba przewodząca prąd MG Chemicals  842WB Super Shield™ na bazie wodnej to 1-składnikowy poliuretanowy układ pigmentowany płatkami o wysokiej przewodności wykonanymi ze srebra. Farba ekranująca MG Chemicals  842WB jest łatwa w nanoszeniu bez rozcieńczenia i nie wymaga ogrzewania do wyschnięcia. Farba przewodząca prąd MG Chemicals  842WB Super Shield™ może być nanoszona w drodze natrysku, za pomocą pędzla lub wałka. Wyschnięta powłoka ma dobrą gładkość, trwałość i dobrą adhezję do tworzywa sztucznego, drewna, metalu i ceramiki. Również dobrze przylega do suchych ścian i może być malowana za pomocą standardowych farb budowlanych.


Ostrzeżenie! NIE ZAMRAŻAĆ. Produkt ulega nieodwracalnemu zagęszczeniu w temperaturach poniżej 0°C.

Właściwości i zalety

 • Zapewnia doskonałe ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych, w szerokim zakresie częstotliwości
 • Może być nanoszona za pomocą natrysku, pędzlem lub wałkiem
 • 1- składnikowa, gotowa do użycia kompozycja, która nie wymaga rozcieńczania
 • Doskonała przyczepność do ścian murowanych bez zaprawy (płyty gipsowo-kartonowej) i tworzyw sztucznych
 • Może być pokrywana farbami budowlanymi ogólnego przeznaczenia
 • Bezpieczeństwo dla większości cienkich tworzyw sztucznych
 • Dobra odporność na wpływ środowiska
 • Materiał niepalny
 • Brak toksycznych zapachów
 • Może być transportowana drogą lotniczą jako bezpieczny ładunek
 • Wysycha w temperaturze pokojowej
 • Niska i regulowana zawartość VOC pozwala na zastosowanie w konstrukcjach budowlanych

Zakres stosowania

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem MG Chemicals 842WB zapewnia najbardziej skuteczne ekranowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości, w budownictwie i elektronice.

Przewodzące farby na bazie wody – to jedyny wybór do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych w konstrukcjach budowlanych, ze względu na zakaz stosowania materiałów na bazie rozpuszczalników zawierających lotne związki organiczne. Jednym z zastosowań może być ekranowanie pomieszczenia maszynowni, w celu zapobieżenia interferencji promieniowania elektromagnetycznego innych pomieszczeń. Ponadto, powłoka ta służy do ochrony przed standardowymi źródłami zakłóceń pomieszczeń, w których znajduje się wrażliwy sprzęt elektroniczny, takich jak serwerownie, studia dźwiękowe i filmowe, laboratoria i bloki chirurgiczne, zwłaszcza w sąsiedztwie wież radiowych i masztów z nadajnikami sygnałów dla telefonii komórkowej.

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem MG Chemicals 842WB ta jest odpowiednia dla elektromagnetycznego ekranowania obudów urządzeń elektronicznych, czujników, urządzeń badawczych, kontrolerów przenośnych, urządzeń komunikacyjnych, oraz większości zastosowań, w których zwykle byłyby stosowane materiały ekranujące na bazie rozpuszczalnika.

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem MG Chemicals 842WB ma zastosowanie również do naprawy ścieżek przewodzących i makietowania elektroniki.

Kompatybilność

Chemiczna - wypełniacz srebrny ma dość dobrą odporność na utlenianie, z wyjątkiem otoczenia zawierającego takie zanieczyszczenia, jak na H2S lub ozon, silnie utleniające jego powierzchnię. W przeciwieństwie do wielu innych tlenków metali, tlenek srebra pozostaje przewodzący, więc degradacja w wyniku utleniania nie jest tak silna.

Podstawa z mieszaniny termoplastycznej niszczona jest przez rozpuszczalniki ogólnego przeznaczenia, takie jak toluen, ksylen, aceton i MEK. Zapewnia to doskonałe charakterystyki w zakresie naprawy i dopracowania powłoki, ale także sprawia, że ​​powłoka nie nadają się do stosowania w środowiskach o wysokiej zawartości kwasów.

Przyczepność - Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z srebrem MG Chemicals 842WB dobrze przylega do ścian murowanych bez zaprawy (płyty gipsowo-kartonowej), standardowych powłok dla takich ścian, w tym farb lateksowych i innych powłok poliuretanowych na bazie wodnej, a także może malowana takimi samymi farbami.

 

Dane techniczne  Płyn (TDS, PDF, ENG) 

Karta charakterystyki  Płyn (MSDS, PDF, ENG)