Farba przewodząca nikiel zapewnia ekranowanie pól elektromagnetycznych domów, sypialni i łazienek przed sygnałami Wi-Fi i komórkowymi. Doskonały również do ekranowania gitar elektrycznych i innych instrumentów
 • Producent:
 • Model:
  841WB
 • Artykuł:
 • Dostępne:
  1 szt.

171,19 zł
Dostępny

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z niklem na bazie wodnej 841WB MG Chemicals

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) z niklem MG Chemicals 841WB Super Shield™ na bazie wodnej jest to farba przewodząca prąd elektryczny, która została opracowana w celu redukcji promieniowania elektromagnetycznego lub częstotliwości radiowej w konstrukcjach architektonicznych i elektronice.

Jest to łatwa w stosowaniu, gotowf do nakładania natryskiem jednoskładnikowa farba ekranująca, która łączy w sobie wytrzymałą łączącę substancję poliuretanową z łuskami niklu wysokiej czystości, i która zapewnia długotrwałą ochronę

Ostrzeżenie! Produkt gęstnieje przy temperaturach poniżej 0 °C. Jeśli produkt został poddany zamrożenia, należy utrzymać go przy 22 °C w ciągu 2-ch dni przed użyciem

Właściwości i zalety MG Chemicals 841WB

 • Zapewnia skuteczne ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości
 • Może być nakładana natryskiem, wałkiem lub pędzlem
 • Jednoskładnikowy zestaw gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania
 • Doskonała przyczepność do ścian suchych murów (płyty gipsowo-kartonowej) i tworzyw sztucznych
 • Może być pokrywana budowlanymi farbami ogólnego przeznaczenia
 • Jest bezpieczna dla większości cienkich tworzyw sztucznych
 • Dobra odporność na działanie środowiska
 • Nie palny materiał
 • Brak toksycznych zapachów
 • Może być transportowana drogą powietrzną jak bezpieczny ładunek
 • Wysycha w temperaturze pokojowej
 • Zawartość VOC o niskiej zawartości regulowanej wynosi 59,6 g / l

Zakres stosowania

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) MG Chemicals 841WB zapewnia skuteczne ekranowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości, w budownictwie i elektronice.

Przewodzące farby na bazie wody – to jedyny wybór do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych w konstrukcjach budowlanych, ze względu na zakaz stosowania materiałów na bazie rozpuszczalników zawierających lotne związki organiczne. Jednym z zastosowań może być ekranowanie pomieszczenia maszynowni, w celu zapobieżenia interferencji promieniowania elektromagnetycznego innych pomieszczeń. Ponadto, powłoka ta służy do ochrony przed standardowymi źródłami zakłóceń pomieszczeń, w których znajduje się wrażliwy sprzęt elektroniczny, takich jak serwerownie, studia dźwiękowe i filmowe, laboratoria i bloki chirurgiczne, zwłaszcza w sąsiedztwie wież radiowych i masztów z nadajnikami sygnałów dla telefonii komórkowej.

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) MG Chemicals 841WB jest odpowiednia dla elektromagnetycznego ekranowania obudów urządzeń elektronicznych, czujników, urządzeń badawczych, kontrolerów przenośnych, urządzeń komunikacyjnych, oraz większości zastosowań, w których zwykle byłyby stosowane materiały ekranujące na bazie rozpuszczalnika.

Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) MG Chemicals 841WB ten także jest odpowiedni do naprawy ścieżek przewodzących i makietowania elektroniki.

Kompatybilność

Chemiczna - nikiel ma dobrą odporność na utlenianie w różnych środowiskach korozyjnych, w tym środowisku morskim. W normalnej atmosferze lub w słodkiej wodzie, nikiel zwykle koroduje z szybkością 0,0025 mm rocznie. Ponieważ nikiel kształtuje obojętną powłokę ochronną na swojej powierzchni, która zatrzymuje lub spowalnia korozję, to obojętny nikiel jest bardziej odporny na korozję niż wypełniacze z czystej miedzi. Poza tym, nikiel jest twardszym materiałem, w porównaniu z analogicznymi wypełniaczami ze srebra lub miedzi, i zapewnia większą wytrzymałość.

Podstawa tej powłoki nie jest kompatybilna ze standardowymi rozpuszczalnikami, takimi jak toluen, ksylen, aceton i MEK. Ponadto, powłoka ta nie wytrzymuje ciągłego kontaktu z olejem silnikowym, paliwami i innymi podobnymi węglowodorami. Chociaż ta powłoka nie jest kompatybilna z mediami nasyconymi kwasami, ale posiada dobrą zdolność remontową.

Przyczepność - Farba przewodząca prąd (farba ekranująca) MG Chemicals 841WB dobrze przylega do ścian murowanych bez zaprawy (płyty gipsowo-kartonowej), standardowych powłok dla takich ścian, w tym farb lateksowych i innych powłok poliuretanowych na bazie wodnej, a także może malowana takimi samymi farbami.

 

 

 

Dane techniczne  Płyn (TDS, PDF, ENG) 

Karta charakterystyki  Płyn (MSDS, PDF, ENG)